BLUE JAM

Visuaalisen ilme

Koulutyö | Avenir Next, Nimbus Sans Extd

Visuaalisen identiteetin kurssilla tehty harjoitustyö. Tarkoituksena oli suunnitella visuaalinen ilme jazz-bändille. Suunnittelu aloitettiin vain musiikin kuuntelun perusteella, ja suunnittelua jatkettiin musiikista syntyneiden mielikuvien perusteella.