VESIJÄRVEN AUTO

Visuaalinen ilme ja brändikirja

Koulutyö | 22 sivua | Bebas Kai, Azo Sans

Tehtävänä oli laatia visuaalinen ilme sekä brändikirja Vesijärven Auto Oy:lle. Tehtävä opetti minulle brändikirjan laadinnan taitoa ja syvensi osaamistani visuaalisen ilmeen suunnittelun vaiheista.